چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

در حال سخنرانی بی نظیری هستید. با مطالب راهبردی و ارائه بی نظیر خود ، مخاطبان را کاملا با خود همراه کرده اید. تمامی سالن با شما هماهنگ شده اند و شما به پایان سخنرانی نزدیک می شوید. بهتر است پایان سخنرانی را بسیار شفاف به اطلاع مخاطبان برسانید. در این صورت کل مخاطبان ، تمام حواس خود را معطوف سخنان شما می کنند. آنها میخواهند تا در انتهای سخنرانی با شما همراه شوند تا تمام مطالب مهم را بشنوند و در انتها با دست پر از سالن خارج شوند. بنابراین شما با تغییر لحن خود آنها را متوجه پایان سخنرانی نمایید. به عنوان مثال بگویید: در پایان بهتر است ….. یا به عنوان نتیجه گیری انتهایی …. یا حالا وقت آن رسیده تا تصمیم بگیرید که ……
نتیجه گیری آخرین زمان اتصال بین شما و مخاطب شماست. مخاطب بدنبال الهام گرفتن از شماست و میخواهد در انتها با صحبت های شما چشم انداز خود را تغییر دهد یا دست به اقدام بزند.
بنابراین با بیان جملات کوتاه و صحبت های هیجان انگیز و قوی او را به سمت انگیزش ببرید. باید تمام بخش های نتیجه گیریتان ، همان پیام اصلی سخنرانیتان را در خود نهفته داشته باشد و کاری کنید که مخاطب حس کند از صحبتهای شما نفع برده است.
باید کاری کنید که در همان روز اقدامی هر چند ساده و کوچک از سمت مخاطب در جهت پیام سخنرانیتان انجام بپذیرد تا تغییر شروع شود. تغییر سخت است و اگر توسط شما شروع نشود ، مطمئنا بعد از سخنرانی و قطع ارتباط مخاطب با شما ، بسیاری از مخاطبان اقدام به انجام توصیه های شما نخواهند داشت.
حتی اگر لازم است با جملاتی آنها را بترسانید تا خود انگیزه ای شود برای اقدام مخاطبان شما، به عنوان مثال : (اگر همین امروز دست به کار نشوید و شروع نکنید ، شکست در انتظارتان است و حسرت پیروزی همیشه با شما خواهد بود .آیا شما چنین چیزی را میخواهید؟)
بنابراین بهترین کار اینست که خود را جای مخاطب بگذارید و از خود بپرسید چگونه می توانم مشکل را حل کنم؟ راهکاری به او بگویید که قابل اجرا و مشکل گشا باشد. تجربه های اول همیشه سخت است. برای همین بهتر است یک دوست درکنار شما باشد و با صحبتهای شما مخالفت کند تا دقیقا به نظر مخاطبان و نیازهای آنها پی ببرید و بتوانید ، آنچه واقعا نیاز دارند را شناسایی کرده و ارائه نمایید.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه ، هرگز در نتیجه گیری به مطالب خود ، نکته جدیدی را اضافه نکنید. با بیان نکته جدید در انتهای سخنرانی ، ساختار ذهنی مخاطب را که متمرکز شده ، می شکنید و او را در گیر نکته جدید میکنید و در نتیجه ، مخاطب را از دست می دهید.
شما میتوانید به گونه های مختلف سخنرانی خود را به پایان ببرید.
یک روش یادآوری داستان شخصی، آمار اولیه ای که بیان کرده اید، سوال خاصی که در ابدای سخنرانی پرسیده اید، را دوباره مطرح کنید. در این صورت مخاطب به سرعت سخنرانی را یکبار مرور می کند و نتایج را برای خود تحلیل می کند.
روش دیگر بیان داستان الهام بخش است که بهتر است در مورد شخص دیگری باشد و باعث شود برای مخاطبان ، انگیزه بخش شود.
اینکه بخواهید آنها دست به اقدام بزنند یا شعاری را که قبلا در حین سخنرانی بارها مطرح کرده اید را بیان کنید، ابتدای شعار را بگویید و از مخاطبانتان بخواهید ، بقیه آن را با شما همراهی کنند.
نکته طلایی در پایان بردن سخنرانی ، استفاده از جملات است. جملاتی که در ذهن مخاطب هک شود و به یادگار بماند. توضیحات را کم کنید. با گفتن توضیحات ، باعث از دست رفتن جملات تاثیر گذارتان می شوید. در لحظات انتهایی که مخاطب متمرکز شده، فقط کلمه ای را بیان کنید که می خواهید مخاطب شما و پیامتان را با آن کلمه به یاد بیاورد. پس گزاف گویی نکنید.
در ارتباط با تشکر نقل قولهای بسیاری وجود دارد. هم تصدیق در تشکر و هم نهی از تشکر. کسانیکه با تشکر کردن از مخاطبان موافقند ، اعلام می کنند، تشکر نشان دهنده ادب سخنران است از حوصله و دقت مخاطب و حس همدلی قوی که بین او و مخاطب بوجود آمده را تحکیم می بخشد.
اما گروه دیگر اعلام می کنند که تشکر باعث از دست رفتن پیام اصلی شما می شود که با بهترین جملات و کلماتتان آنها را نتیجه گیری کرده اید و ذهن مخاطب را به موضوع دیگری مشغول می کند که چندان مورد پسند نیست و اعتماد به نفس شما را پایین می آورد.
در هر صورت با توجه به موافقت و مخالفت شما، در موضوع تشکر ، اگر جملات انتهایی شما کوبنده و پر انرژی و انگیزشی است بهتر است تشکر در حد یک جمله باشد تا بار انگیزشی و نقطه اوج کلام انتهایی شما ، کم تاثیر نباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید