مطالب توسط alireza farokhi

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟ در حال سخنرانی بی نظیری هستید. با مطالب راهبردی و ارائه بی نظیر خود ، مخاطبان را کاملا با خود همراه کرده اید. تمامی سالن با شما هماهنگ شده اند و شما به پایان سخنرانی نزدیک می شوید. بهتر است پایان سخنرانی را بسیار شفاف به اطلاع مخاطبان […]

ارائه ناب به سبک استیو جابز نویسنده :کارماین گالو

    معرفی کتاب این هفته به بررسی ارائه های معروفترین و تاثیر گذارترین رهبر حیطه کامپیوتر پرداخته،کسی که نام او بر کمپانی اش سایه انداخته و معروفیت شرکت او  مرهون حضور اوست.استیو جابز. صحبت ها در مورد مدیر عامل افسانه ای اپل ،از سال  ۲۰۰۳ و با محصولات پیشتازانه و از همه مهمتر معرفی […]